vervallen flats in Tsjernobyl overwoekerd door bomen met de kerncentrale op de achtergrond

Photo with view of Chernobyl years after the nuclear reactor disaster

Source: website www.mevoreizen.nl/reis-naar-tsjernobyl/